ตรวจก่อนแต่ง ลดปัญหาชีวิตคู่สิ่งที่คุณและคู่รักไม่ควรมองข้ามก่อนใช้ชีวิตคู่ฉันท์สามี-ภรรยานั่นคือ การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมความสมบูรณ์ในชีวิตรัก และมีทายาทที่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ โดยการตรวจของชายและหญิงจะคล้ายคลึงกัน เริ่มจากการตรวจร่างกายอย่างละเอียด ก่อนแพทย์จะตรวจหากรุ๊ปเลือด ABO ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย ตรวจหาเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ส่วนการตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันจะตรวจเฉพาะฝ่ายหญิง

ทั้งนี้ นายแพทย์พูลศักดิ์ ไวความดี สูติ-นรีแพทย์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่าการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันคู่รักมักแต่งงานตอนอายุมาก ขณะที่ความเหมาะสมนั้นควรแต่งงานและมีบุตรไม่เกินอายุ 35-40 ปี รวมทั้งการใช้ชีวิตที่เครียด อาหารการกินไม่ถูกหลักโภชนาการ ที่ก่อให้เกิดโรคร้ายโดยไม่รู้ตัว

อีกทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต่างก็มีพื้นฐานทางร่างกายที่ไม่เหมือนกัน อาทิ เลือดต่างกรุ๊ป หรือคนละเชื้อชาติ ซึ่งอาจนำความผิดปกติให้เกิดขึ้นกับลูกได้ โดยเฉพาะการแต่งงานกับชาวต่างชาติ มักพบปัญหากรุ๊ปเลือด เนื่องจากชาวไทยส่วนใหญ่จะมีเลือดกรุ๊ปหลักเป็น A, B หรือ O ส่วนกรุ๊ปย่อย (Rhesus) กว่าร้อยละ 90 ชาวไทยจะเป็น + ขณะที่ชาวต่างชาติมักจะเป็น -

ลักษณะ + และ - ของกรุ๊ปเลือดย่อยในคู่รักต่างเชื้อชาติมักจะเข้ากันไม่ได้ จึงทำให้การตั้งครรภ์ของภรรยาเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด ทารกไม่แข็งแรง หรือแท้งบุตรได้ แต่ถ้าตรวจวิเคราะห์แล้วทราบปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ยังไม่มีบุตร แพทย์จะวางแผนการแก้ไขเรื่องดังกล่าวได้ ส่วนในขณะตั้งครรภ์ แพทย์จะให้วัคซีนป้องกันเลือดต่างกรุ๊ปปนกัน โดยเฉพาะขณะคลอดที่ต้องดูแลทารกเป็นพิเศษ

ส่วนอีกปัญหาที่ต้องพึงระวัง คือ โรคธาลัสซีเมีย ภาวะเลือดจางจากการถ่ายทอดพันธุกรรม(ยีน) โดยลูกมีสิทธิป่วยด้วยโรคดังกล่าวได้ หากพ่อและแม่เป็นพาหะ (ธาลัสซีเมียแฝง) รวมทั้งการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพาหะ หรือเป็นธาลัสซีเมีย ลูกที่เกิดมาจะมีอาการซีด เหลือง กรณีที่อาการรุนแรงจะมีใบหน้าผิดปกติ ตับโต ม้ามโต พัฒนาการทางร่างกายและสมองผิดปกติ

รู้ทันความเสี่ยงกันแล้ว อย่าละเลยการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน มิฉะนั้นชีวิตคู่ที่หวานหยดก็อาจเปลี่ยนเป็นขมขื่นได้


takecareDD@gmail.com

ที่มาข้อมูล : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ข้อมูลโดย : นิตยสาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์